Радионица “Ко сам све ја ?”

Радионица “Ко сам све ја ?”

09.04.2019 одржана је радионица “Ко сам све ја ?” за одељење II3е. Радионицу је реализовао школски педагог Александра Радовић у сарадњи са разредним старешином Марином Николић.

Циљ ове радионице јесте да се ученици у одељењу међусобно упознају са разликама и сличностима које имају са другарима из одељења, да се створи опуштена групна динамика (да раде у тиму ) подстицање ученика да размишљају о сличностима и разликама са другима, сагледавање односа између општег, посебног и појединачног идентитета.

Ученици су били активни за време радионице, укључени су били сви ученици у реализацији радионице што показује да им је радионица била јако интересантна. Евалуација радионице показује да је пожељан овакав начин рада јер у њему уживају ученици.