Пројектна настава – креирање оригиналног наставног материјала – Escape Room-а

У оквиру активности стручног већа електротехнике и машинства, 16.03.2022. године колегиница Рената Мишулић је представила сценарио пројектне наставе, чији ће продукти бити собе за бекство. Ученици I4e, I5e и I7e ће креирати оригиналне наставне материјале у овој форми са темама из наставних предмета које слушају у првом разреду. На тај начин ће унапредити различите међупредметне компетенције.

Пројектна настава коју реализује колегиница Рената Мишулић представља резултате стручног усавршавања и примене наученог на семинару који је похађала током првог полугодишта ове школске године. Ова презентација је била прилика за хоризонтално учење двадесет наставника, међу којима су били и наставници приправници са подручја рада грађевина и геодезија, електротехника и хемија неметали и графичарство. Имајући у виду присутну публику наставницима је појашњена метода изокренуте учионице а такође је појашњено планирање у пројектној настави (указано је на разлику у писању сценарија за један час односно за блок, тему или више часова). Наставници су и оснажени да у
реализацији наставе примењују алате попут Thinglink, Learning Apps, Genially, Linoit, Padlet, PlayPosit, Scratch. Очекивани исход хоризонталне размене је унапређење наставничких компетенција за наставну област, предмет и методику наставе као и компетенција за поучавање и учење.