Просветни преглед

У листу Просветни преглед (издање од дана 20.02.2020. године), објављен је текст о превентивним активностима у Првој техничкој школи, током Дана толеранције.