Примена софтверских алата у рачунарском хардверу

Колегиница Милена Вучићевић је 24. 03. 2023. одржала угледни час: Примена
софтверских алата у Рачунарском хардверу.
Циљ часа је упознавање колега са пројектом ученика: Утврђивање знања
ученика из теме Склапање рачунара.
У реализацији пројекта су учествовали ученици одељења II4e, чији је рад
представљен на часу.
Задаци који су ученици имали приликом израде овог пројекта су да:

 1. Прикажу улогу, појам, значај и примену напајања, кућишта, матичне плоче,
  меморије, процесора, улазних и излазних јединица рачунара.
 2. Изврше истраживање на интернету на задату тему, прикупљања валидних
  података.
 3. Анализирају прикупљени материјал и састављање у целину најбитнијих
  појмова, сарадничким радом тимова ученика у виду сајта на задату тему.
 4. Презентовање добијених података на задату тему и представљање продукта
  пројекта.

Како је тема њима јако битна и актуелна и има примену у више предмета,
ученици су представили свој сајт и на овај начин су добили још један квалитентан и
едукативан материјал за учење и рад.
На овај начин ученици повезују своје теоријско знање, практичне вештине,
користе много веб алата у раду… постају мотивисанији за рад и учење.
Наставник има менторску улогу, контролише процес стварања и активност
сваког ученика у групи, упућује их на то шта се треба побољшати. Наставник прати,
пружа подршку и у усмерава ученике током целог процеса и подстиче ученике на
стваралачко мишљење што је битно у даљем процесу оцењивања.