Примена пропорција у свакодневном животу

Примена пропорција у свакодневном животу

Дана 29.11.2019. у оквиру Дана толеранције Весна Митровић је одржала угледни час на тему Примена пропорција у свакодневном животу као пример треће фазе истоименог пројекта. Пројекат су реализовали ученици I 2 ht одељења као пример добре праксе повезивања математике и стварног света око нас. Циљ пројекта је понављање и уопштавање из наставне теме Пропорционалност величина са освртом на фармацеутско- хемијску праксу и сналажљивост у свакодневном животу у апотеци, трговини, банци…

За реализацију пројекта било је потребно 10 дана од поделе задужења, преко истраживачког рада до реализације поменутог часа. Час је у потпуности успео. Сви ученици су обавили задатке веома стручно , савесно и поправили своје слабије стране и надоместили недостатак знања из наставне теме.

Испољили су висок степен одговорности, толеранције, хуманости, еколошке свести, способности одређивања и процене кванитативних величина и њихове односе.

По оцени ученика, наставника и многобројних гостију час је окарактерисан као интересантан, забаван практичан и успешан. Ученици су пожелели више оваквих прилика да покажу своја знања и њихову практичну примену.