Платформа Тrello и апликација Wordwall, и њихова примена у настави

Наставници Велимир Дуканац и Владимир Чабрић су 6. 3. 2023. одржали радионицу за колеге под називом Употреба веб платформе Trello и апликације Wordwall и могућности њихове примене у настави.

Циљ радионице је да се колеге обуче за коришћење поменутих алата најпре из угла ученика кроз задатке које ће добити, а затим и да сами креирају своју платформу и да апликацију искористе у наставне сврхе.
Тrello омогућава креирање асоцијативних картица које садрже наслов, опис, слику, прилог, коментар.

Користи се у организовању рада тимова на пројектима праћењем напретка рада, обавештавањем, синхронизацијом рокова и календара. Wordwall поседује превод на српски језик, што додатно олакшава рад колегама који не знају енглески језик. Апликација има већ готове шаблоне који се могу искористити
за прављење квизова, тестова и наставних материјала.

Наставници су усвојили основна знања о алатима и показали заинтересованост за даљим радом инапретком. Радионица је оцењена као веома успешна и корисна. Једина замерка је дата на њену дужину. У плану је бар још једна оваква радионица која ћетрајати дуже.