ПИСА тестирање

pisa

ПИСА тестирање

Међународни програм процене ученичких постигнућа ПИСА (Programme for International
Student Assessment) је у овом тренутку највеће међународно истраживање у области
образовања. Реализује се у организацији ОЕЦД-а од 1997. године. Тестирања ученика
организују се сваке три године (2000, 2003, 2006, 2009, 2012…), а основни циљ је да се
омогући земљама учесницама да доносе стратешке одлуке у образовању на основу
емпиријских података о постигнућима ученика и условима у којима се они школују.

Тестовима се процењују знања која су ученици стекли током школовања. У ПИСИ је
уобичајено је да се уместо термина знање користи израз писменост или компетенција:
писменост да би се указало да је реч о оним знањима која се сматрају образовним
капиталом који је ученику неопходан да би наставио школовање и да би се успешно
снашао у личним и професионалним улогама у којима ће се, као одрасла особа, наћи; а
бити компетентан у овој студији не значи само да је неко стекао одговарајућа знања, већ и
да зна када и како може да их примени. Другим речима, нагласак је на функционалним
знањима, а сви задаци који се налазе у тестовима везани су за реалне ситуације у којима се
ученици могу наћи. Писменост се испитује у три главна домена: математика, читање и
природне науке. Поред тога, тестови обухватају и питања којима се процењују
финансијска писменост ученика и њихове глобалне компетенције.

Ове године Прва техничка школа је одабрана за учешће у ПИСА тестирању ученика.
Случајним одабиром изабрано је 53 ученика првог и другог разреда. Обуку ученика за
начин тестирања као и техничку подршку самог тестирања извршили смо самостално као
школа. Координатори тестирања у школи били су школски психолог Бојана Поповић и
професор Марија Ивановић као и IT подршка од 12 професора.

Резултати тестирања биће познати у децембру 2019. године.