Обука чланова Вршњачког тима

Обука чланова Вршњачког тима у оквиру пројекта ,,Оснаживање представника младих и полиције у области превенције малолетничког криминала“ школска 2021/22. година

Чланови Вршњачког тима учествовали су на дводневној обуци ,,Моја права да знам своја права и обавезе“, која се реализовала у хотелу Крагујевац. Обука је реализована у оквиру пројекта ,,Оснаживање представника младих и полиције у области превенције малолетничког криминала“ који од 2020. године, Министарство унутрашњих послова спроводи у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Удружењем грађана „Пријатељи деце Србије“ уз подршку Мисије ОЕБС-а у Републици Србији.
Кроз радиончарски рад, ученици су имали прилику да на интерактиван начин стекну и унапређују знања, развију вештине и формирају ставове, које могу користити у различитим животним ситуацијама. Циљ обуке је информисање представника младих, о њиховим правима и обавезама у контакту са законом, о безбедносним изазовима, ризицима и претњама са којима се сусрећу или којима могу бити изложени у периоду одрастања и стицања пунолетства, као и мерама заштите, подршке и помоћи.

Теме које су обрађене су: Идентитет и лична документа; Кривична и прекршајна одговорност лица млађих од 18 година; Превенција и заштита младих од различитих облика насиља; Превенција и заштита младих од злоупотребе опојних дрога; Право на информисање, помоћ и заштиту-развијање безбедносне културе. Вршњачки едукатори су добили презентације и сценарије, а по повратку у школу, су припремили дизајн флајера и плакта за обуке које ће реализовати следеће школске године са осталим ученицима.

Ментор ВТ-а
Дргана Зарков