Обука за NetSupport School

Колегинице Ивана Милосављевић и Милена Вучићевић су дана 14. 02. 2023. одржале обуку за
примену алата NetSupport School за Стручно веће електротехнике и машинства.


Циљ обуке је упознавање колега са предностима савремених учионица приликом реализације
кабинетске наставе.


NetSupport School представља софтвер који омогућава наставницима да подучавају ученике и
визуелно и звучно их надгледају. Такође, пружа подршку за комуникацију између наставника и
ученика, као и комуникацију наставника и групе ученика.


Пошто се, у савременим учионицама, од наставника захтева да све време одржавају пажњу и
фокус ученика, овај алат представља одлично решење и помаже наставницима да ученици на
часу буду заинтересовани.


Наставнику се олакшава и рад, јер му алат омогућава да садржај лекције прослеђује
ученицима док прати њихову активност на рачунару.


Овај алат многи повезују са надгледањем ученичких рачунара како би их спречили да
злоупотребљавају исти. Битно нагласити да је овај алат првенствено намењен за пружање
подршке ученицима, као и за лакше објашњења лекција или корака приликом практичног
рада на рачунару.


Ученици имају могућност да, са свог места, када желе, преузму иницијативу, буду помоћни
наставници како би друговима објаснили, практично показали вежбу на рачунару или
приказали своје радове.