НОЋ ИСТРАЖИВАЧА

„ НОЋ ИСТРАЖИВАЧА “ ГОДИНЕ 2018.

ОРГАНИЗАТОР: проф .Мара Стојановић Николић,
МЕНТОР: проф. Зорица Стефановић,
САРАДНИК: лаборант, Милош Михајловић,
УЧЕНИЦИ:
1. Милановић Данијела
2.Ђорђевић Невена,
3.Пајевић Павле,
4.Луковац Никола,
5.Рајић Милош,
6.Милисављевић Сава,
7.Ковачевић Јована