Неформални час

Колегиница Душица Антић је 28. 03. 2023. одржала угледни час на тему примене иновативних метода у настави одржавши неформални час. Сви учесници предавања добили су потврду о хоризонталном усавршавању у оквиру установе.

Иновативне наставне методе које су примењене коришћењем плаката са фотографијама су: неформална настава и пројектна настава.

Неформална настава представља све оно што не укључује традиционални начин обраде наставне јединице и утврђивање, односно главни фокус је на ученику, а наставник је ту да само усмерева и прати рад. Ученик самостално ради и доноси своје закључке, своје дефиниције и објашњење одређених појмова. Неформална настава укључује разне платформе на интернету, апликације на телефону, квизове, интерактивне игре, dixit card, плакате са фотографијама, цртеже…

Конкретно у овом примеру – ученици су подељени по групама и код себе имају средства за рад (часописе, новине, бојице, маказе, лепак..). Наставник је предложио да на плакату представе све оно што их асоцира на предмет и рад на часу, могу укључити своја осећања и мисли, шта су научили, шта раде, начин на који раде. Дата им је могућност да у свој рад укључе и друге наставне предмете. Ученици су плакат могли да прдставе лепљењем фотографија из часописа/новина, могли су да цртају, пишу текст… На крају часа су презентовали свој рад.

Линк ка презентацији – боља резолуција и могућност гледања мултимедије (видео снимака).

https://www.canva.com/design/DAFg3Dguu7A/e7bWsaAVJAw-qeSv3zQUAA/view?utm_content=DAFg3Dguu7A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink