Мој избор за будућност 2021/2022.

ПОДРУЧЈЕ РАДА – ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ПОДРУЧЈЕ РАДА – ГРАЂЕВИНА И ГЕОДЕЗИЈА

ПОДРУЧЈЕ РАДА – ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ПОДРУЧЈЕ РАДА – ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ