Корисни линкови и материјали

Водичи и приручници

Приручник за родитеље – Шта је данас било у школи?, 2008. гoд.
http://www.zvrk.rs/Ostalo/ngo/unicef/Prirucnik_za_roditelje.pdf

Водич за школе Ка сигурном и подстицајном школском окружењу
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/Ka-sigurnom-i-podsticajnom-%C5%A1kolskom-
okru%C5%BEenju-vodic-za_skole.pdf


Корисни линкови

Безбедност деце на интернету
http://internetbezbednost.weebly.com/
https://surfujsigurno.wordpress.com/
https://www.unicef.org/serbia/zaustavimo-digitalno-nasilje
https://kliknibezbedno.wordpress.com/

Национална платформа за превенцију насиља у школама ,,Чувам те“
https://cuvamte.gov.rs/