Корелативан час математике, рачунарства и информатике, архитектуре

Корелативан час математике, рачунарства и информатике, архитектуре

Час математике одржан је у одељењу II 1 g 15.03.2019. године и представља одличан пример корелације између:

MATEMATИКЕ- као апстрактне науке

АРХИТЕКТУРЕ- као уметности

ИНФОРМАТИКЕ- као пример дигиталне писмености, повезивања апстратног, лепог и практичног и демонстрације наученог на траспарентан начин.

Час представља вид размене искуства и сарадње између наставника у процесу целоживотног учења и обогаћивања садржаја наставног процеса.

Ученици су час оценили као веома успешан и изразили жељу да таквих часова буде што више.

Час реализовали :

  1. Ученица Јована Николић II 1 g на тему: ПАРАБОЛА У АРХИТЕКТУРИ
  2. и ученик Немања Рајић I2g на тему: КОНСТРУКЦИЈА ПАРАБОЛЕ УЗ ПОМОЋ ГЕОГЕБРЕ.

Мотивисаност ученика да учествују у реализацији поменуте теме се види из приложених слајдова.

Наставници који су пружили помоћ ученицима у реализацији овог часа и уживали у плодовима своје професије :

Весна Митровић

Марина Николић

Татјана Радоњић Мојсиловић