Интерна обука ,,Методе активне наставе“

У нашој школи, у току фебруара (9.2. и 14.2.2024. године), одржане су две радионице у оквиру
заједнице учења на тему ,,Методе активне наставе“. Циљ радионица је пружање стручне помоћи
наставницима на унапређивању квалитета наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења
савремених метода и облика рада, које подстичу више мисаоне процесе код ученика. Реализаторке
радионице су биле школски психолог Бојана Поповић и школски педагог Драгана Зарков.
Радионицама су присуствовали заинтересовани наставници приправници и чланови стручних већа
друштвених наука и српског језика.
Учесници су имали прилику да у улози ученика искуствено прођу кроз све фазе ЕРР структуре
учења: евокацију, разумевање значења и рефлексију примењујући у раду методе и технике
активног учења. Обуке је протекла у радној и подржавајућој атмосфери кроз динамичну и
конструктивну размену.
У наредном периоду, одржаће се обуке за колеге из осталих стручних већа. Заинтересовани
наставници могу да рачунају на помоћ и подршку психолога и педагога за планирање,
организацију и реализацију часова на којима планирају увођење неких од предложених иновација.
Драгана Зарков, педагог и Бојана Поповић, психолог