Инсталација Oracle Virtual Box-а и постављање виртуалне машине

Угледни час на тему: Инсталација Oracle Virtual Box-а и постављање виртуалне машине одржао
је колега Ненад Пешић, 2. 11. 2022. Сви учесници предавања добили су потврду о хоризонталном
стручном усавршавању у оквиру установе.

Oracle Virtual Box је производ фирме Oracle и потпуно је бесплатан за коришћење. Намењен је за
симулацију рада компјутера. Односно, можемо помоћу њега да направимо више виртуелних
рачунара на једном физичком компјутеру. Овакав приступ је неопходан програмерима и
администраторима јер им омогућује да без оштећења основног рачунара пробају апликативни
софтвер, апдејтове и друго. Посебно је од помоћи администраторима којима је за рад неопходно
неколико рачунара што је тешко изводљиво и неекономично. Задатак ученика, који су били
подељени у групе, је био да најпре пронаћу одговарајући програм који задовољава дате
критеријуме, инсталирају га и конфигуришу (проценат РАМ меморије који користи, складишта за
чување података, удео који узима од процесора…), а затим и пусте у рад виртуелну машину, при
томе водећи рачуна о заштити података. У наставку ћете пронаћи ППТ са угледног часа.