„Израда пројекта система видео надзора за стамбени објекат“

У циљу подизања квалитета наставе и учења колеге Весна Михаиловић и Влада Јовановић су 13.05.2019. године реализовали корелативно-угледни двочас на тему „Израда пројекта система видео надзора за стамбени објекат“. Одржани двочас је био завршна фаза пројектне наставе која је обухватала и претходних 9 часова. Часовима су присуствовале школски педагог Драгана Зарков и школски психолог Александра Пајевић.

Циљ двочаса је био да сви ученици учествују у пројекту у складу са свијим способнистима, да решавају проблеме пројекта, развијају дигиталне компетенције, међусобно сарађују, развијају истраживачки дух, критички став и унапређују вештине комуникације и презентације.

На крају часа, ученици су изнели своје мишљење о одржаним часовима, као и о целокупном пројекту. Сматрају да је овакав вид наставе кориснији, лакше се усвајају знања, трајнија су, оцене су боље и сарадња међу њима је конструктивнија и квалитетнија.

На основу мишљења школског педагога и психолога, час је процењен као веома успешан, обзиром да је пројектна настава нова наставна метода коју треба примењивати када год постоји могућност.