ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА МОНИТОРИНГ

По пројектној пријави планирано је укупно 5 анкета.
Једна анкета за учеснике мобилности, спроведена након мобилности.


Две анкете за наставнике школе: у новембру 2022. и у децембру 2023. после дисеминацијских активности.


Две анкете за ученике школе: у новембру 2022. и у децембру 2023. после дисеминацијских активности.


Анкета за наставнике на мобилности недвосмислено говори о томе да су мобилности у потпуности успеле, да су сви наставници унапредили своје компетенције (професионалне, језичке, дигиталне), и културолошка страна путовања је позитивно оцењена. Детаљне одговоре можете видети у анализи саме анкете.
Анкете за наставнике су обухватиле преко 70 наставника са свих подручја рада и обе смене. У новембру:

 • 31% наставника се изјаснио да не користи пројектну наставу уопште,
 • 24% наставника користи иновативне методе у настави често или врло често,
 • 35% њих сматра да је један од главних разлога недовољна обученост наставника,
 • 90% је сматрало да су им потребни угледни часови, практикум, семинари и радионице.
  Након дисеминацијских активности које су трајале готово годину дана и након спроведене анкете у децембру 2023, резултати су били следећи:
 • 15% наставника се изјаснило да не користи пројектну наставу
 • 52% % наставника користи иновативне методе у настави често или врло често,
 • 40% наставника је било на 1-3 угледна часа, 33% на 3-5 угледних часова, а 20% на више
  од 5 угледних часова.
  Као главни разлог за масовнију примену иновативних метода у настави навели су незаинтересованост деце, време које је потребно за писање припрема и техничку опремљеност школе. Детаљне резултате анкете можете погледати у анализи анкете.
  Ситуација код ученика је следећа. Узети су ученици другог и трећег разреда (објашњено је зашто баш они у пријави), и то 10-15 ученика по одељењу у оба анкетирања. У новембру 2022. резултати су били следећи:
 • 28% сматра да наставници уопште не користе пројектну наставу
 • 40% њих сматра да наставници уопште не користе ниједан вид иновативних наставних метода
 • 53% каже да им је свеједно да ли ће се ове методе користити или не
 • више од 90% њих сматра да је главни разлог масовнијег некоришћења ових метофа
  техничка опремљеност школе, незаинтересованост како наставника тако и ученика
  Након дисеминацијских активности, после годину дана, ученици су одговорили овако:
 • 20% сматра да наставници уопште не користе пројектну наставу
 • 8% њих сматра да наставници уопште не користе ниједан вид иновативних наставних
  метода
 • 49% каже да им је свеједно да ли ће се ове методе користити или не
  Оно што је недвосмислени показатељ из угла ученика да су наставници масовније користили иновативне методе, али је незаинтересованост ученика проблем који увиђају наставници али и сами ученици, и то је проблем који је свеприсутан у настави и на коме ће се радити наредних година. Детаљну анализу анкета погледајте у прилогу.

Тим за мониторинг (психолог, директор) од почетка је пратио пројекат. Током његове реализације није било пропуста ни у једном сегменту реализације. Тим се водио пројектном пријавом и планом реализације исте који је у потпуности остварен и преко циљева који су унапред постављени. Од припремних активности, преко самих мобилности и дисеминације вођство координатора је било беспрекорно. Није вредно помињати успутне техничке проблеме (лоша комуникација са Трезором и њихови различити захтеви, кашњење у исплати индивидуалне подршке, проблеми са отказивањем курса…) који су се решавали у ходу и који су нормални за овако амбициозан пројекат.
Колеге су организовале преко 20 угледних часова, огроман број наставника је посетио ове часове, у неком тренутку је дошло и до презасићења јер је било и по два оваква часа у недељи. Велики број радионица које су биле одлично посећење како у школи тако и ван ње. Практикум који је скинут преко 1000 пута за само месец дана, велика заинтересованост наставника за Еразмус пројекте, учествовање наше школе у К2 пројекту, поднета акредитација само су неки показатељи успелости пројекта и ширењу европске димензије школе.

Тим за мониторинг