Извештај са угледног часа

Колегиница Ренате Мишулић је 13. 12. 20222. одржала угледни час који се јавио као потреба још једног приказа иновативних наставних метода у настави. Подстакнута колегама са Еразмус пројекта, чији је и она била део пре неколико година, Рената је презентовала свој рад под називом STEM Out of The Box: A STEM Approach to Non-STEM Subjects

Иновативне наставне методе које су планиране у сценарију часа су: метода гејмификације (собе за бекство, квизови, мултимедијалне интерактивне вежбе), метода изокренуте учионице, метода пројекта у настави, учење по станицама, хеуристичка, експертске групе, олуја идеја, излазна карта).

Од трендова у образовању за које се сматра да ће имати највећи утицај на наставу и учење у будућности, у раду су заступљени: целоживотно учење, сарадничко учење, учење у чијем су центру потребе ученика, померање фокуса са „шта ученик зна“ на „шта ученик уме да уради“, учење кроз забаву (edutainment), коришћење мултимедијалних наставних материјала, настава у облаку, мобилни телефони као наставно средство, мали и атрактивни делови наставних садржаја (snack learning).