Заједница учења ,,Инклузија у настави“

Заједница учења ,,Инклузија у настави“

У Првој техничкој школи, 28.01.2019. године, реализована је заједница учења ,,Инклузија у настави“, у циљу пружања подршке професорима у раду са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка.

Теме које су обрађиване: мали речник инклузије, добробити инклузије, квалитетна настава у инклузивној учионици, врсте подршке у образовању и значај сарадње са родитељима.

Реализаторке: Драгана Зарков, педагог и Александра Пајевић, психолог.

Евалуација показује да су заједнице учења корисне због нових сазнања и размене међу учесницима.