Дани толеранције 2022/2023

Организација Дана TOЛЕРАНЦИЈЕ
у периоду од 16.11.2022. год. до 30.12.20212. године
Тема: поштовање, прихватање и уважавање богате разноликости култура нашег
света, наших облика изражавања и начина да будемо људи.

Међународни Дан толеранције (16. новембар), у нашој школи, традиционално се обележава током новембра и децембра месеца. Поред Дана породице (у мају), Дани толеранције су планирани Годишњим планом рада школе и саставни су део Програма за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.  

          Овај дан установљен је од стране Уједињених нација 1996. године, а ове године фокус се ставља на поштовање, прихватање и уважавање богате разноликости култура нашег света, наших облика изражавања и начина да будемо људи.  

           Током овог периода предметни наставници, одељењске старешине, руководиоци стручних већа и секција, стручна служба, ученици и чланови њихових породица организују и/или узимају учешће у превентивним, едукативним и креативним активностима. У активностима учествују и установе на локалу.

Радионица о социјалној инклузији
Канцеларија за младе и Удружење студената са хендикепом

Циљ: повећања видљивости особа са хендикепом. 

Предавачи: Ивона Стефановић и Јана Јагличић из одељења 4/2г, вршњачки едукатор и Станислав Пантовић, Канцеларија за младе.

Пројекат ,,Социјална инклузија“ спроводи Удружење студената са хендикепом уз подршку Министарства омладине и спорта, у сарадњи са Канцеларијом за младе.

Радионици су присуствовали ученици одељења 2/2г, 3/2хт и 1/3г.

Циљ: Подизање свести и важности инклузивног друштва, једнакости и поштовања људских права.

Више на линку: https://youtu.be/-oK9xnQdMLM

Мурал ,,Укључимо се сви“
Канцеларија за младе и Удружење студената са хендикепом

Активност: У оквиру пројекта ,,Социјална инклузија“, школа је добила мурал на поклон, који финансира Удружење студената са хендикепом. Мурал ће бити завршен у току другог полугодишта.

Носилац: уметник Слободан Зорнић

Пројекат спроводи Удружење студената са хендикепом уз подршку Министарства омладине и спорта, у сарадњи са Канцеларијом за младе.

Плесна радионица ,,Брејкујмо насиље“
Плесни студио Артиум и стручна служба

Циљ: подстицања ученика да се изразе кроз различите плесне стилове (Breaking, Latino, Hip Hop).

Носиоци: инструктори Сандра Пауновски, Никола Тодоровић и Влада Арсенијевић у сарадњи са стручном службом школе. Циљна група: ученици свих разреда 

Превентивне радионице за ученике

Стручна служба и Вршњачки тим

Активност: Обучени чланови Вршњачког тима реализовали су превентивне радионице у одељењима 4/7е и 4/5е. Током другог полугодишта, реализоваће радионице и у нижим разредима.  

Носиоци: Бојана Поповић, псиголог и Драгана Зарков, педагог са Вршњачким тимом.Циљ: Оснаживање ученика за препознавање насиља и адекватно реаговање у насилним ситуацијама.

Хуманитарно извођење представе
Стручно веће Српског и страних језика

Носилац: професорка Марија Благојевић и чланови драмске секције.

Активност: хуманитарно извођење представе ,,Ожалошћена породица“ у сали ПМФ-а.Циљ: прикупљање финансијских средстава за социјално угрожене ученике наше школе.

Ученички радови
Стручно веће Српског и страних језика

Носилац: професорка Ана Јовановић и ученици одељења 1/2хт.Активност: израда заједничког паноа о толеранцији, различитости и другарству.

Приказ рада Tolerance (bit)maps
Стручно веће Електоротехнике и машинства

Активност: приказ рада професорке Ренате Мишулић на тему Tolerance (bit)maps који је  израђен у оквиру семинара STEM Out of The Box: A STEM Approach to Non-STEM Subjects.

Значај овог рада огледа се и у томе што повезује више наставних предмета, а планиране активности наставника и ученика доприносе развијању међупредметних компетенција ученика.Циљна група: заинтересовани запослени у школи

Тест емоционалне интелигенције
Стручно веће Електоротехнике и машинства

Носилац: професорка Рената Мишулић у сарадњи са стручном службом и члановима Информатичко – мулимедијалне секције.

Активност: Прилагођавање теста за испитивање емоционалне интелигенције дигиталном формату. Скенирајући QR code, заинтересовани могу да присупе тесту и добију повратну информацију о резултату. 

Link: https://scratch.mit.edu/projects/772244018 

Израда Веб сајта на тему Значење толеранције
Стручно веће Електоротехнике и машинства

Носиоци: професорка Ивана Милосављевић и ученице Ана Симић и Ивана Младеновић одељења 2/7е.

Више на линку: https://www.canva.com/design/DAFVNmwtcQY/G8B82ZlF83wTE6uuADWsFg/view?utm_content=DAFVNmwtcQY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer

Ученички радови на тему толеранције
Стручно веће Електоротехнике и машинства

Израда презентације на  основу Декларације о  принципима  толеранције
Носиоци
: професорка Ивана Милосављевић
и ученица Нина Петронијевић из одељења 2/7е

Натпис за мајицу на тему “Толеранција”
Носиоци
: професорка Ивана Милосављевић
и ученица Маја Миловановић из одељења 2/7е

Постер на тему  “Толеранција”
Стручно веће Електоротехнике и машинства

Носиоци: професорка Ивана Милосављевић и ученици Леа Маринковић и Михајло Тимотијевић 
из одељења 2/7.

Угледни час на тему Толеранција на интернету
Стручно веће Математике, физике и информатике

Предавач: Марина Николић, професор математике и информатике

Циљ: представљање инивативних метода – пројектна настава, критичко мишљење и сараднички рад у оквиру Еразмус + пројекта. 

Активност: Ученици су представили своје постере и брошуре на теме: Појам, улога и значај лепог понашања, Интернет бонтон, Говор мржње на интернету и толеранција као одговор, Ауторска права на интернету.

У реализацији су учествовали ученици одељења 1/1г. 

Ученички радови на тему толеранције
Стручно веће Математике, физике и информатике

Активност: на редовним часовима Информатике ученици су обрађивали теме безбедног инернета, интернет бонтна и превенције злоупотребе. Израђивали су презетнације, постере и веб сајтове. 

Носиоци: професорка Биљана Стојановић и ученици одељења 1/1е.

Толеранција
С
тручно веће Друштвених наука

Активност: Реализација радионица на тему ,,Проблеми у реализацији власти на основу ученичких радова“.

Одељења: 3/6е, 4/2хт, 41п, 3/5е

Реализатор Данијела Петреш Гајић

Активност: Дискусија  “Психопатија и социопатија као најдубљи израз кршења људских права“. 

Циљ: размена мишљења о томе која права крше психопате и социопате у медијима, на интернету, у школи. 

Реализатор: професорка Оливера Кудра

Учесници: ученици одељења 4/2 хт

Шаховски турнир
С
тручно веће Физичког васпитања

Носилац активности: професор Срђан Убавкић и ученици.

Циљ: промовисање толеранције и значаја фер плеја.

Циљна група: ученици из одељења 4/4е, 4/2е, 3/6е и 3/4е. 

Презентација “Улога архитектуре у промовисању толеранције”
Стручно веће Геодезије и грађевинарства

Активност:  презентација “Улога архитектуре у промовисању толеранције” и решавање асоцијације на исту тему.

Носиоци: професорка ВеснаСавић и ученице Теодора Никић и Сања Ранковић ученице  4/1г.

,,Вест да су деца мигранти из Ирака и Авганистана, заједно са својим родитељима, добили прилику да, поводом акције у промовисању толеранције, обиђу дворац Фантаст у Србији, подстакла нас је да пронађемо начин да повежемо толеранцију са архитектуром, и тако нашој, надамо се , будућој професији дамо једну нову димензију.” кажу ауторке презентације.

Циљна група: ученици 3/1г

Ученички радови
Стручно веће Геодезије и грађевинарства

Активност: Утицај подневља на формирање архитектонског правца- израда паноа

Носиоци: професорка Оливера Лазаревић и ученици одељења 2/1г.

Тајни Деда Мраз
Стручно веће Пољопровреде, производње и прераде хране

Активност: Ученици су из „шешира“ извлачили цедуљицу са именом друга/рице из одељења, и имали задатак да тој особи приреде поклон за Нову годину или пошаље поруку са предлогом заједничке акције.Носиоци: ученици старијих разреда прехрамбеног смера.
Циљ: развијање позитивне и празничне атмосфере, ширење радости даривања.

Купопродајни новогодишњи вашар
Стручно веће Пољопровреде, производње и прераде хране

Активност: израда и украшавање новогодишњих медењака. 

Циљ: прикупаље финсансијских средстава за социјлно угрожене ученике наше школе Носиоци: професорка Јелена Атанасковић, Емилија Миљковић, Мара Николић и ученици са подручја рада Прехране.

Израда новогодишњих украса од плетива
Стручно веће Пољопровреде, производње и прераде хране и клуб знања Етно кутак

Реализатор: координатор клуба знања Мара Стојановић Николић.

Циљ: размена стручних сазнања и унапређивање професионалног развоја и односа наставника и ученика. Кроз игру, дружење и предавање, присетићемо се неких давно заборављених јела и обичаја, активно учествујући у прилагођавању традиционалног садашњем тренутку. 

Више о свим активностима стручног већа Пољопривреде, производње и прераде хране на линку: Дани толеранције 2022- активности Прехране

Купопродајни новогодишњи вашар
Стручно веће Пољопривреде, производње и прераде хране и рН клуб

Активност: Израда накита и новогодишњих украса и накита од порцелана. 

Реализатори: ученици трећег и четвртог разреда прехрамбеног смера и професорке Милена Вуковић и Јелена Атанасковић.

У сарадњи са члановима ликовне секције и наставницом Татјаном Радоњић Мојсиловић.

Купопродајни новогодишњи вашар
Стручно веће Хемије, неметала и графичарства и ПХ клуба

Активност: Израда сапуна, свећа и украса од порцелана; упаковани са лепим порукама.

Носиоци: професорке Тамара Ускоковић, Ана Милинић Петровић, Милена Вуковић и ученици са подручја рада. Циљ: прикупљање финансијских средстава за социјално угрожене ученике наше школе.