Дани толеранције – Спортске активности

Поводом Дана толеранције, дана 20.12.2019. године, реализоване су спортске активности у Првој техничкој школи. У духу фер плеја, кроз играње шаха и стоног тениса, ученици су имали прилику да се друже међусобно и са професорима.

Акцију су организовали и координирали професор физичког васпитања Живадин Ерић, ученик Александар Петреш и педагог Драгана Зарков.

Координатор Тима за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања
Драгана Зарков, педагог