Дани толеранције – представа и продајна хуманитарна изложба ученичких радова

Завршна активност у оквиру Дана толеранције, реализована је 25.12.2019. године у Свечаној сали Прве техничке школе. Представи и хуманитарној продајној изложби присуствовало је око 200 ученика, родитеља и професора. Циљ активности: развијање осећаја толеранције, хуманости, креативности и естетске перцепције.

У реализацији овог дешавања узели су учешће ученици и професори наше школе:
представу ,,Камење“, приредили су ученици драмске секције са професорком Зорицом Томашевић; употребне и украсне предмете осмислили су ученици грађевинске струке са професоркама Весном Савић и Душицом Антић; козметичке препарате су направили ученици PH – клуба са професоркама Аном Тодоровић, Тамаром Ускоковић и Тањом Миловановић; новогодишње колачиће израдили су
ученици прехрамбене струке са професоркама Маром Стојановић – Николић, Јеленом Атанацковић и Емилијом Миљковић.

Ученици електро струке у пратњи професора Велимира Дуканца и Немање Јоксимовића, показали су заинтересованима како функционише макета соларног система. Продајом ученичких радова прикупљен је новац за финансијски угрожене ученике наше школе. Још једном je Првa техничкa школa била на висини задатка захваљујући тимскомраду ученика, професора и родитеља.

Координатор Тима за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања
Драгана Зарков