Дани породице 2021/2022

Међународни Дан породице (15. мај), у нашој школи, традиционално се обележава од школске 2012/13. године. Овај дан је установљен од стране Уједињених нација 1994. године. Овогодишња тема, одабрана од стране утемељивача овог датума (Уједињених нација)- „Породице и урбанизација“, има за циљ да подигне свест о важности одрживих урбаних политика прилагођених породици.
Предметни наставници, одељењске старешине, руководиоци секција и стручних већа, стручна служба, ученици и чланови њихових породица организовали су и/или узели учешће у превентивним, едукативним и креативним активностима.

Стручна служба
Предавање Утицај архитектонских баријера на живот особа са хендикепом.

Циљ предавања: развијање свести код ученика другог и трећег разреда на подручју рада грађевина и геодезија, будућих архитекти и грађевинских инжењера, о важности адекватних архитектонских решења у складу са потребама свих грађанана.
Организатор: Сања Стојановић, председница Удружења студената са хендикепом, Драгана Зарков, педагог и Бојана Поповић, психолог;
Циљна група: 24 ученика другог и трећег разреда на подручју рада грађевина и геодезија.

Стручно веће Српског и страних језика

Активност: Фудбалски турнир за ученике одржан је на терену ПМФ-а, трајао је четири дана, а учешће су узеле 22 екипе ученика наше школе.
Организатор: ученички парламент и наставник Владимир Чабрић.

Пре одржавања турнра, ученици су учествовали у чишћењу и припреми терена за безбедну игру и боравак на терену.

Активност: Ученици 2/1хт и 2/1п организовано су погледали позоришну представу „Рађање човека“ . Представи је присуствовало 40 ученика.
Организатор: наставник Владимир Чабрић.

Стручно веће Пољопривреде, производње и прераде хране

Активност: Ученички радови на тему Породица и здрави стилови живота (планирање породице, трудноћа у адолесценцији, породично насиље, превенција болести зависности…)
Организатор: наст. Мирјана Ивезић и учeници одељења 1/2хт.

Стручно веће Друштвених наука

Активности: Ученици су посетили изложбу “Смак 50”- Ретроспективна изложба архивске грађе, аутора Ксеније Ђерковић, у Дому омладине.
Циљна група: ученици одељења 1/7e и 3/1e
Организатор и реализатор: наставница Маја Павловић

Активност: Ученици су посетили и изложбу „Мија Алексић – бити глумац“, аутора Бобана Стефановића, која је постављена у Књажевско – српском театру.
Циљна група: ученици одељења 1/7e и 3/1e
Организатор и реализатор: наставница Маја Павловић

Aктивност: ученици су посетили музеј “Стара ливница”, настао 1953.године у коме се
чува традиција раста српске државе.

Циљна група: ученици одељења 1/7e и 3/1e
Организатор и реализатор: наставница Маја Павловић

Активност: Израда паноа и постера на часоваима изборног предмета Логика са етиком.
Циљ: Ученици су на паноима су супротставили традиционалну и модерну породицу и кроз дискусију истакли позитивне и негативне особине истих.
Циљна група: Ученици одељења 3/2хт
Организатор: наставница Оливера Кудра

У сарадњи са професором веронауке Борком Богићевићем, ученици су присуствовали следећим активностима:
Активност: У здању Старе крагујевачке скупштине ученици су присуствовали прослави словенских апостола, као завршна активност у реализацији пројекта “Стопама Кирила и Методија“. Ученици су се упознали са основама и исходиштима српске културе и писмености, али и са манастирском обитељи и сакралном архитектуром, стилом и начином живота у манастиру.

Активност: Реализација радионице на основу урађеног семинарског рада на тему: Утицај урбанизације на начин живота у савременом друштву.
Циљ: Израда рада по датој структури како би обухватили одређивање појмова савремено друштво и урбанизација, позитивне и негативне последице урбанизације, утицај урбанизације на породицу. Након излагања је развијена дикусија.
Организатор: наставница Данијела Петреш Гајић.

Стручно веће Хемије, неметала и графичарства

Активности: израда и представљање ученичких презентације на теме: Породична путна апотека, Породична кућна апотека и Породични препарати у кућној апотеци
Презентације су израдили ученици одељења 3 /2 хт.
Циљна група: ученици одељења 3/2 хт и 4/2 хт.
Циљ: подсећање на то које препарате уобичајно садрже наше породичне апотеке и шта је неопходно понети са собом од фармацеутских препарата када путујемо.
Организатори: наставнице Сања Пејковић и Ана Тодоровић

Стручно веће Пољопривреде, производње и прераду хране

Активности: израда и представљање ученичких презентација на теме: Принцип узгајања хране у хидропонским баштама, Утицај савременог стила жовота на начин исхране, Вертикалне баште.
Презентације су израдили ученици одељења 3/1п
Организатори: Миланка Павловић, Емилија Миљковић и Јелена Атанасковић

Бојана Поповић, психолог
Драгана Зарков, педагог