Дани породице-прехрана

 1. мај-Светски дан породице представља дан када се посебна пажња посвећује подизању свести
  о најважнијој творевини цивилизације и њеном утицају на друштво у целини.
  Традиционално и ове школске године, ученици трећег и четвртог разреда прехрамбеног смера су
  учествовали у обележавању Дана породице, са циљем да се подигне свест о томе да породице
  доношењем информисаних одлука и спровођењем еколошко свесних пракси утичу на спречавање
  климатских промена.