Примена квадратне функције у архитектури

Угледни час је одржан 06. 02. 2023. године.Реализатори:Ирена СкендеровићТамара неговановићМартина ЂорђевићАнђела Јанићијевићи ученици II1-г одељењаПрофесор: Весна Митровић Наставна јединица: Примена квадратне функције у архитектуриЦиљеви часа: Дати одговор на питање – […]

Обука за NetSupport School

Колегинице Ивана Милосављевић и Милена Вучићевић су дана 14. 02. 2023. одржале обуку запримену алата NetSupport School за Стручно веће електротехнике и машинства. Циљ обуке је упознавање колега са предностима […]

WEB 2.0 алат- помоћ приликом оцењивања практичних радова

Колегиница Ивана Милосављевић је 10. 02. 2023. одржала угледни час WEB 2.0 алат- помоћприликом оцењивања практичних радова. Циљ часа је упознавање колега са предностимакоришћења WEB 2.0 алата приликом оцењивања практичних […]

Представници ЗУОВ-а Републике Србије уручили прву награду на конкурсу „Сазнали на семинару – применили у пракси“ колегиници Ренати Мишулић и Првој техничкој школи

Дана 02.02.2023. године представници Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије су уручили прву награду на конкурсу „Сазнали на семинару – применили у пракси“ колегиници Ренати Мишулић и Првој […]

Савиндан 27.јануар.2023.

Као и сваке године и овог 27. јануара, у присуству великог броја званица, и у хришћанској љубави и радости, прославили смо Савиндан.Зоран Зорић, директор Прве техничке школе, одржао је пригодну […]

Толеранција на интернету

У Првој техничкој школи дана 27. 12. 2022. године одржан је угледни час на тему Толеранција наинтернету, Марине Николић, наставника математике и информатике. Час је требало да представинаставницима, руководству школе, […]

Дани толеранције 2022/2023

Организација Дана TOЛЕРАНЦИЈЕу периоду од 16.11.2022. год. до 30.12.20212. годинеТема: поштовање, прихватање и уважавање богате разноликости култура нашег света, наших облика изражавања и начина да будемо људи. Међународни Дан толеранције […]