Валенсија дан 7.

Седмог дана курса „ICT in the Classroom:Innovative Tools to Facilitate Students Learning,
Collaboration and Creativity“ предвиђено је додела сертификата и необавезно дружење са колегама са
курса. Направљени су кораци ка неким будићим сарадњама. .