Валенсија дан 6.

Шестог дана курса „ICT in the Classroom:Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration
and Creativity“ тема је била везана за образовање 21. века које је везано за 4К: Колаборација
(Сарадња), комуникација, креативност, критичко мишљење. Mimind је алат на коме се радило, који
укључује размену идеја, активности, мапе ума и даје много могућности као што су: дискусије,
презентације, разне пројектне активности… Следећа тема је везана за онлајн портфолио. Поред већ
познатих програма: Evernote, dropbox, G drive, радило се на програму Wakelet који даје много
могућности за стварање личних портфолија и дељења информација, видеа, линкова… Остатак дана
проведен је у упознавању града и уживању у његовим лепотама.