Валенсија дан 5.

Петог дана курса „ICT in the Classroom:Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration
and Creativity“ се опет променио предавач на курсу, што је додатно отежало рад. Представници наше
школе заједно са осталим учесницима су радили на једном пројекту колега из Италије који се
зове Improvisa, који је још увек у фази израде. Improvisa комбинује слике или видео са звуком и
омогућује аудио визуелно свирање на тастатури, забаву али и креативност различитог типа. Погодна
је за технику „причања приче“ (storytelling), применљиву код нижих разреда основне школе или код
ученика који раде по ИОП-у. Остатак дана тим је искористио за разгледање града.