Болоња дан 6

Последњи и пети дан курса „Innovative teaching methods for teachers and education staff“ смо уз помоћ колажа приказивали фразе које представљају дефиниције пројектне наставе. Делили смо се у два тима и постављали питања и тему коју би ученици даље разматрали. На крају курса смо на плакату приказали еваулацију онога што смо радили на курсу и за време њега у слободно време. Колегинице из Литваније су нам презентовале на који начин они раде на почетку године, а затим смо имали доделу сертификата. Остатак времена смо искористили за слободно време и на крају дана смо имали заједничку вечеру.