Административно особље

Колектив школе

АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА
Словић Марко дипломирани правник Секретар школе
Вугделић Снежана дипломирани економиста Шеф рачуноводства
Лазић Марија економиста Материјални књиговођа
Савић Милика правник Благајник
Митровић Нада
Рашковић Илић Душица рачуноводствени техничар Администратор и магационер