Агрономски факултет

Посета Агрономском факултету у Чачку, организована је 20.03.2023. године за
прехрамбене техничаре трећег и четвртог разреда и техничаре за хемијску и фармацеутску
технологију трећег разреда. Декан, продекан за наставу и професори факултета су дали
основне информације о факултету, смеровима, начину и условима студирања, а наши
бивши ђаци, сада студенти, су ученике одвели и у студентски комплекс у овиру
факултета, где су им на интересантан и директан начин описали остале чари студенстког
живота. Након тога су, у зависности од смера, ученици подељени по групама, где су у
лабораторијама факултета уз надзор професора и асистената имали прилику да
самостално одраде анализе и оцене квалитет производа.