KA1 MOBILITY
KA1 MOBILITY ПРОЈЕКТНА НАСТАВА КАО ДЕО САВРЕМЕНЕ НАСТАВЕ ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ Циљеви пројекта: Упознавање са организацијом наставе и учења у
Read more.
ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА, НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА за школску 2018/2019
Read more.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Read more.
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2018 – 2023
Read more.
АНЕКС ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
Read more.
промоцијa Прве техничке школе
Прва техничка школа је почела са промоцијом и представљањем образовних профила будућим средњошколцима. Данас смо угостили ученике осмог разреда ОШ
Read more.