Одлука о додели уговора за другу партију

Директор Прве техничке школе из Крагујевца, Ненад М. Андрић,  на основу Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (Дел.бр. 06/4770 од 23.11.2015.године), члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку од 01.04.2016.године доноси Одлуку о додели уговора за другу партију.

odluka druga partija 1-p1agnp6hf5vq81amr6nosql9fg odluka druga partija 2-p1agnp6hf5iddrjr1342vfk18s1 odluka druga partija 3-p1agnp6hf61qi7oiac5vn9i1mn5