Грађевински техничар за нискоградњу

niskogradnjaГрађевински техничар за нискоградњу – 4 степен

Грађевински техничар за нискоградњу је сарадник у пројектовању и грађењу мостова,  железница, тунела, путева, улица, надвожњака, великих хала и дворана, челичних и бетонских торњева, кула и жичара.

Посебни циљеви образовања овог програма су оспособљавање ученика за:

  • за израду пројектне документације
  • за израду урбанистичких планова и израду техничке документације за изградњу комуналне инфраструктуре
  • за обављање стручних послова у телима управе надлежним за послове стамбено-комуналних делатности, уређења простора и заштиту околине,
  • за стручно обављање послова разраде технолошких елабората у припреми извођења објеката нискоградње,
  • за послове контроле, испитивања и атестирања материјала и опреме у изградњи објеката нискоградње,
  • за послове провере надзора над изградњом објеката нискоградње и друго.

По завршеном школовању могу се запослити у грађевинским предузећима или наставити школовање на грађевинском, архитектонском, као и на другим факултетима и вишим школама.

Школовање за овај образовни профил траје 4 године