Образовни профили које уписујемо

Прва техничка школа у школској 2014/2015 уписује следеће образовне профиле

SUKG SG 4A10S ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР 30
SUKG SG 4E04S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ 30
SUKG SG 4E05S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ 30
SUKG SG 4E08S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 30
SUKG SG 4E21S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА 30
SUKG SG 4E24S АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД 20
SUKG SG 4E27S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД 30
SUKG SG 4E40S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД 24
SUKG SG 4F02S ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ 30
SUKG SG 4F34S ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 30
SUKG SG 4H02S ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ 30
SUKG SG 4H26S АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД 24