Grafostil doo

Посета ученика IV5e штампарији “Grafostil doo”

Пројектна настава из предмета Сервери на смеру Администратор рачунарских мрежа је једним делом реализована кроз блок наставу 02. октобра 2023. године у виду посете штампарији “Grafostil doo”. Ученици су имали прилику да се у производном погону упознају на лицу места са: различитим машинама у штампарији, специфичностима умрежавања у индустријском окружењу, радом “Print сервера”, радом сервера база података, коришћењем виртуализације, применом “Cloud” технологије у систему за кориснике услуга штампарије, са техничком документацијом, отварањем радних налога, израдом пробног примерка (prove-a), формирањем послова, мониторингом штамања,…
Током посете ученицима је предочена коорелација између предмета Сервери са предметима:

– Мрежни оперативни системи,

– Рачунарске мреже,

– Администрирање рачунарских мрежа,

– Основе рачунарства у облаку,

– Техничка документација.

Ученици су упознати и са радом у области графичке индустрије.

Ово је само један од начина да ученици развију своје међупредметне компетенције.

Желимо и овим путем да се захвалимо запосленима у “Grafostil-у”.

Предавачи:

Биљана Стојановић

Велимир Дуканац