Categorized as: Примери из наставе

Пројекат соларне енергије 2014/2015

За пројекат из Обновљивих извора  енергије искоришћен је један од основних природних извора – Сунчева енергија. Ово је пројекат који представља дипломски рад ученика енергетског смера. Иначе ово је наставак…

Read More

Корелативни час -Заштита животне средине

Корелативни час на тему Заштите животне средине, као пример добре сарадње и начина за повећање заинтересованости и мотивације ученика за рад, стицање знања и  развијања вештина. Предмети: Прерада и одлагање…

Read More