Categorized as: Колектив школе

Помоћно особље

Колектив школе ПОМОЋНО ОСОБЉЕ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА Брковић Радмила Радник на одржавању хигијене Васиљевић Бранислав Ноћни чувар Вукмировић Снежана Радник на одржавању хигијене Гребовић Радојка Радник на…

Read More

Административно особље

Колектив школе АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА Радовановић Лидија дипломирани правник Секретар школе Вугделић Снежана дипломирани економиста Шеф рачуноводства Лазић Марија економиста Материјални књиговођа Савић Милика…

Read More

Стручни сарадници

Колектив школе СТРУЧНИ САРАДНИЦИ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА Поповић Бојана дипломирани психолог Школски психологКоординатор тима за инклузивно образовање и тима за реализацију Годишњег плана рада Радовић Александра…

Read More