Број бодова за упис у школској 2015/2016

Максимални и минимални број бодова за упис у школској 2015/2016 години

Електротехничар енергетике………………………………90,76 – 73,06

Електротехничар за расхладне
и термичке уређаје……………………………………………..94,25 – 69,16

Електротехничар мултимедије……………………………87,70 – 78,65

Електротехничар рачунара…………………………………96,00 – 81,75

Администратор рачунарских мрежа……………………94,00 – 85,41

Електротехничар за електронику на возилима……86,91 – 75,56

Електротехничар информационих
технологија…………………………………………………………96,50 – 88,36

Архитектонски техничар…………………………………….94,25 – 77,84

Грађевински техничар за нискоградњу……………….73,53 – 65,60

Техничар за заштиту животне средине……………….83,16 – 69,88

Техничар за фармацеутску и
индустријску технологију……………………………………94,44 – 72,59

Техничар за биотехнологију……………………………….105,00 – 66,70