BAAMBOOZLE и KAHOOT у настави

Колегиница Душица Антић је 04 .05. 2023. одржала угледни час на тему примене иновативних метода у настави коришћењем апликације „BAAMBOOZLE“ и „KAHOOT!“. Сви учесници предавања добили су потврду о хоризонталном усавршавању у оквиру установе.

Циљеви овог часа су припрема ученика за матурски испит из предмета урбанизам и утврђивање градива на иновативан начин, што је произвело да ученици знају како да раде у тиму и спремни су за матурски испит што ће им значити за целоживотно учење, у даљем школовању и послу.

Апликације „BAAMBOOZLE“ и „KAHOOT!“ дају разне могућности наставнику – да прави презентације, квизеве, разне игрице, али се обе плаћају. Оно што је бесплатно јесу питања која захтевају одговор који треба да се напише/изговори код апликације „BAAMBOOZLE“ и питања која су по принципу да се одабере један тачан одговор од више понуђених код апликације „KAHOOT!“. Обе апликације дају могућност да се постави фотографија у оквиру питања, која ће ученике навести на одговор.

Конкретно у овом примеру – код апликације „BAAMBOOZLE“ ученици су подељени у два тима, одговори су јавни и поени су јавни – такмиче се две групе међу собом. Питања су сакривена, а откривају се након изабраног поља које се отвара. Наставник је задао и нека интересанта поља за која ученици не знају, а заправо одузимају или додају поене другој групи. Апликација „KAHOOT!“ је конципирана тако да сваки ученик одговара за себе, даје свој одговор анонимно и поени се приказују у виду ранг листе, могуће је и формирање група које могу међусобно да се такмиче.

Обе апликације су веома интересантне за ученике и представљају модеран начин утврђивања градива, где ученик не осећа притисак оцењивања и испитивања, већ све посматра кроз игру.

Линк ка презентацији – боља резолуција.

https://www.canva.com/design/DAFh1z6vgCI/6WTJxzjqwhDlRGWFwGXLXA/view?utm_content=DAFh1z6vgCI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink