Валенсија дан 7.

Седмог дана курса „ICT in the Classroom:Innovative Tools to Facilitate Students Learning,Collaboration and Creativity“ предвиђено је додела сертификата и необавезно дружење са колегама сакурса. Направљени су кораци ка неким будићим […]

Валенсија дан 6.

Шестог дана курса „ICT in the Classroom:Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaborationand Creativity“ тема је била везана за образовање 21. века које је везано за 4К: Колаборација(Сарадња), комуникација, креативност, […]

Валенсија дан 5.

Петог дана курса „ICT in the Classroom:Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaborationand Creativity“ се опет променио предавач на курсу, што је додатно отежало рад. Представници нашешколе заједно са осталим […]

Валенсија дан 4.

Четвртог дана курса „ICT in the Classroom:Innovative Tools to Facilitate Students Learning,Collaboration and Creativity“ представници наше школе, Владимир и Велимир, су радили на обрадивидео материјала за образовање као и програмима […]