Наставно особље

Колектив школе

НАСТАВНО ОСОБЉЕПРЕЗИМЕ И ИМЕЗВАЊЕПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА
Зорић Зорандипломирани инжењер грађевинеДиректор школе
Координатор тима за реализацију Годишњег плана рада
Николић Зоранпрофесор електротехникеПомоћник директора за смену А
Координатор тима за Е-учење и стручно усавршавање запослених
Тодоровић Анадипломирани инжењер технологијеПомоћник директора за смену Б
Председник Школског одбора Координатор тима за израду школског извештаја
Алексић Даркодипломирани инжењер електротехнике
Андријанић Данкоинжењер електротехнике
Антонијевић Анадипломирани инжењер електротехнике
Банковић Јасминадипломирани математичар информатичарПредседник стручног већа
Беловуковић Зорицадипломирани инжењер архитектуре
Беловуковић Лазарпрофесор енглеског језика и књижевности
Благојевић Маријапрофесор српског језика и књижевностиПредседник стручног већа Драмска секција
Богићевић Боркодипломирани теологПредседник стручног већа
Божовић Миљанпрофесор српског језика и књижевности
Бошковић Јеленапрофесор српског језика и књижевности
Браковић Анапрофесор енглеског језика и књижевности
Ванчетовић Душандипломирани инжењер електротехнике
Воштинић Јасминкадипломирани инжењер електротехникеКоординатор тима за РПУ
Вуковић Веснадипломирани хемичар
Вулетић Владимирпрофесор физике и информатике
Вуловић Дејанапрофесор енглеског језика икњижевности
Вучетић Миландипломирани математичар информатичар
Вучићевић Миленадипломирани инжењер електротехнике
Гроздић Владандипломирани инжењер електротехнике
Дамњановић Александраспецијалиста струковни инжењер грађевинарства
Драгаш Филипдипломирани инжењер електротехникеКоординатор тима за израду и конкурисање на пројектима
Дуканац Велимирмастер инжењер електротехнике и рачунарства
Ђуровић Наташапрофесор енглеског језика и књижевности
Ерић Живадинпрофесор физичког васпитања
Ерић Стојкадипломирани инжењер електротехнике
Живанић Верадипломирани инжењер електротехникеПредседник стручног већа
Здравковић Ненаддипломирани инжењер електротехнике
Андрић Ненаддипломирани инжењер електротехнике
Ивановић Маријаспецијалиста наставе математикеКоординатор тима за огледна одељења Израда распореда часова Секција из програмирања
Ивезић Мирјанадипломирани биологКоординатор тима за самовредновање
Илић Јеленадипломирани математичар
Јакшић Владимирдипломирани математичар информатичар
Јелић Јеленадипломирани хемичар за општу хемијуПредседник стручног већа
Јеремић Кристинадипломирани инжењер архитектуреПредседник стручног већа
Јовановић Анапрофесор српског језика и књижевности
Јовановић Биљанапрофесор српског језика и књижевности
Јовановић Владандипломирани инжењер електротехнике
Јовановић Драгандипломирани инжењер машинства
Јовановић Снежанадипломирани математичар
Јовановић Томиславпрофесор физичког васпитања
Јоксимовић Немањамастер инжењер електротехнике и рачунарства
Катанић Маријадипломирани географ
Каразалић Биљанапрофесор физике и информатике
Косовац Симовић Љубицапрофесор електротехнике
Кочовић Наташапрофесор физичког васпитања
Кудра Оливерадипломирани филозофПредседник стручног већа
Кујунџић Миленапрофесор немачког језика и књижевности
Лазаревић Оливерапрофесор ликовне културе
Лазић Верадипломирани математичарКоординатор тима за израду просветног картона
Координатор тима за маркетинг и промоцију школе
Максовић Јеленадипломирани математичар за рачунарство и информатикуИзрада распоредачасова
Секција из програмирања
Маринковић Радаинжењер електротехнике
Марјановић Марјанапрофесор српског језика и књижевности
Марјановић Милошдипломирани инжењер електротехнике
Милановић Горицаинжењер грађевине
Милановић Драгандипломирани инжењер архитектуре
Милановић Мирољубинжењер грађевине
Миленковић Маријадипломирани економиста
Миленковић Стефанмастер инжењер електротехнике и рачунарства
Миловановић Сузанапрофесор енглеског језика и књижевности
Милојевић Мирјанапрофесор географије
Милосављевић Иванадипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Милошевић Мирјанапрофесор српског језика и књижевности
Милошевић Слађанадипломирани правникКоординатор тима за каријерно вођење и саветовање
Миљковић Емилијадипломирани инжењер прехрамбене технологије
Мирковић Горандипломирани инжењер електротехнике
Митровић Веснадипломирани математичар
Миловановић Татјанамастер хемичар
Михаиловић Веснадипломирани инжењер електротехнике
Михајловић Милицадипломирани инжењер технологије
Мишулић Ренатадипломирани инжењер машинства
Младеновић Веснадипломирани инжењер грађевине
Младеновић Иванапрофесор српског језика и књижевности
Николић Душицадипломирани инжењер електротехнике
Мирковић Славицадипломирани математичар за рачунарство и информатику
Николић Мајадипломирани физичар за општу физику
Николић Маринадипломирани математичар информатичар
Николић Мирјанадипломирани математичар информатичарКоординатор тима за израду Школског програма Секција из програмирања
Обрадовић Драганадипломирани математичарМеђународно такмичење „Кенгур без граница“
Обреновић Слађанапрофесор енглеског језика и књижевности
Огњановић Драгандипломирани физичар
Павловић Веснапрофесор руског језика и књижевности
Павловић Жељкодипломирани математичар
Павловић Мајадипломирани историчар
Павловић Миланкадипломирани биологЕколошка секција
Павловић Миловандипломирани математичар
Пејковић Сањадипломирани инжењер технологије
Перић Иванадипломирани инжењер архитектуре
Петреш Гајић Данијеладипломирани социологКоординатор тима за безбедност и заштиту деце од насиља и тима за психолошке кризне интервенције
Петровић Иванадипломирани инжењер грађевине
Пешић Ненаддипломирани инжењер електротехнике
Полић Миленадипломирани инжењер електротехнике
Продановић Јагодадипломирани хемичар
Радисављевић Стефантеолог
Радојевић Васиљевић Горданадипломирани инжењер електротехнике
Радојевић Горданадипломирани инжењер грађевине
Радосављевић Маркодипломирани инжењер електротехнике – мастерКоординатор тима за ажурирање школског сајта
Радоњић Мојсиловић Татјанадипломирани графичар
Рвовић Звезданадипломирани хемичар за општу хемију
Савић Веснадипломирани инжењер архитектуре
Сарајлић Влашковић Сташапрофесор српског језика и књижевности
Сретеновић Зоранспецијалиста информатичких наука
Станковић Петровић Анапрофесор музичке уметности
Станковић Славишадипломирани инжењер електротехнике
Стевановић Анадипломирани графички дизајнер
Стевановић Горандипломирани инжењер грађевине
Степановић Верадипломирани математичар
Стергиоу Славицапрофесор енглеског језика и књижевности
Стергиоу Спиридондипломирани филолог
Стефановић Зорицадипломирани хемичар за општу хемију
Стојановић Мајапрофесор енглеског језика и књижевности
Стојановић Николић Марадипломирани инжењер прехрамбене технологијеПредседник стручног већа
Тасковић Љиљанадипломирани инжењер технологије
Тврдишић Далиборпрофесор српског језика и књижевности
Турнић Рајић Горданадипломирани инжењер машинства
Убавкић Срђанпрофесор физичког васпитањаКоординатор тима за школски спорт
Чабрић Владимирпрофесор српског језика и књижевностиКоординатор тима за рад са Ђачким парламентом и ERASMUS координатор