Наставно особље

Колектив школе

НАСТАВНО ОСОБЉЕПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА
Зорић Зоран дипломирани инжењер грађевине Директор школе
Координатор тима за реализацију Годишњег плана рада
Николић Зоран професор електротехнике Помоћник директора за смену А
Координатор тима за Е-учење и стручно усавршавање запослених
Тодоровић Ана дипломирани инжењер технологије Помоћник директора за смену Б
Председник Школског одбора Координатор тима за израду школског извештаја
Алексић Дарко дипломирани инжењер електротехнике  
Андријанић Данко инжењер електротехнике  
Антонијевић Ана дипломирани инжењер електротехнике  
Банковић Јасмина дипломирани математичар информатичар Председник стручног већа
Беловуковић Зорица дипломирани инжењер архитектуре  
Беловуковић Лазар професор енглеског језика и књижевности  
Благојевић Марија професор српског језика и књижевности Председник стручног већа Драмска секција
Богићевић Борко дипломирани теолог Председник стручног већа
Божовић Миљан професор српског језика и књижевности  
Бошковић Јелена професор српског језика и књижевности  
Браковић Ана професор енглеског језика и књижевности  
Ванчетовић Душан дипломирани инжењер електротехнике  
Воштинић Јасминка дипломирани инжењер електротехнике  
Вуковић Весна дипломирани хемичар  
Вулетић Владимир професор физике и информатике  
Вуловић Дејана професор енглеског језика икњижевности  
Вучетић Милан дипломирани математичар информатичар  
Вучићевић Милена дипломирани инжењер електротехнике  
Гроздић Владан дипломирани инжењер електротехнике  
Дамњановић Александра специјалиста струковни инжењер грађевинарства  
Драгаш Филип дипломирани инжењер електротехнике Координатор тима за израду и конкурисање на пројектима
Дуканац Велимир мастер инжењер електротехнике и рачунарства  
Ђуровић Наташа професор енглеског језика и књижевности  
Ерић Живадин професор физичког васпитања  
Ерић Стојка дипломирани инжењер електротехнике  
Живанић Вера дипломирани инжењер електротехнике Председник стручног већа
Здравковић Ненад дипломирани инжењер електротехнике  
Андрић Ненад дипломирани инжењер електротехнике  
Ивановић Марија специјалиста наставе математике Координатор тима за огледна одељења Израда распореда часова Секција из програмирања
Ивезић Мирјана дипломирани биолог Координатор тима за самовредновање
Илић Јелена дипломирани математичар  
Јакшић Владимир дипломирани математичар информатичар  
Јелић Јелена дипломирани хемичар за општу хемију Председник стручног већа
Јеремић Кристина дипломирани инжењер архитектуре Задужена за ванредне ученике стручног већа за грађевинарство и геодезију
Јовановић Ана професор српског језика и књижевности  
Јовановић Биљана професор српског језика и књижевности  
Јовановић Владан дипломирани инжењер електротехнике  
Јовановић Драган дипломирани инжењер машинства  
Јовановић Снежана дипломирани математичар  
Јовановић Томислав професор физичког васпитања  
Јоксимовић Немања мастер инжењер електротехнике и рачунарства  
Катанић Марија дипломирани географ  
Каразалић Биљана професор физике и информатике  
Косовац Симовић Љубица професор електротехнике  
Кочовић Наташа професор физичког васпитања  
Кудра Оливера дипломирани филозоф Председник стручног већа
Кујунџић Милена професор немачког језика и књижевности  
Лазаревић Оливера професор ликовне културе  
Лазић Вера дипломирани математичар Координатор тима за израду просветног картона
Координатор тима за маркетинг и промоцију школе
Максовић Јелена дипломирани математичар за рачунарство и информатику Израда распоредачасова
Секција из програмирања
Маринковић Рада инжењер електротехнике  
Марјановић Марјана професор српског језика и књижевности  
Марјановић Милош дипломирани инжењер електротехнике Координатор тима за РПУ
Милановић Горица инжењер грађевине  
Милановић Драган дипломирани инжењер архитектуре  
Милановић Мирољуб инжењер грађевине  
Миленковић Марија дипломирани економиста  
Миленковић Стефан мастер инжењер електротехнике и рачунарства  
Миловановић Сузана професор енглеског језика и књижевности  
Милојевић Мирјана професор географије  
Милосављевић Ивана дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства Координатор за есДневник

Координатор тима за рад са  Ђачким парламентом

Милошевић Мирјана професор српског језика и књижевности  
Милошевић Слађана дипломирани правник Координатор тима за каријерно вођење и саветовање
Миљковић Емилија дипломирани инжењер прехрамбене технологије  
Мирковић Горан дипломирани инжењер електротехнике  
Митровић Весна дипломирани математичар  
Миловановић Татјана мастер хемичар  
Михаиловић Весна дипломирани инжењер електротехнике  
Михајловић Милица дипломирани инжењер технологије  
Мишулић Рената дипломирани инжењер машинства  
Младеновић Весна дипломирани инжењер грађевине  
Младеновић Ивана професор српског језика и књижевности  
Николић Душица дипломирани инжењер електротехнике  
Мирковић Славица дипломирани математичар за рачунарство и информатику  
Николић Маја дипломирани физичар за општу физику  
Николић Марина дипломирани математичар информатичар Секција рачунарства и информатике 

Секција примена ИКТ у математици и математике у свакодневном животу

Координатор за есДневник

Николић Мирјана дипломирани математичар информатичар Координатор тима за израду Школског програма Секција из програмирања
Обрадовић Драгана дипломирани математичар Међународно такмичење „Кенгур без граница“
Обреновић Слађана професор енглеског језика и књижевности  
Огњановић Драган дипломирани физичар  
Павловић Весна професор руског језика и књижевности  
Павловић Жељко дипломирани математичар  
Павловић Маја дипломирани историчар  
Павловић Миланка дипломирани биолог Еколошка секција
Павловић Милован дипломирани математичар  
Пејковић Сања дипломирани инжењер технологије  
Перић Ивана дипломирани инжењер архитектуре  
Петреш Гајић Данијела дипломирани социолог Координатор тима за безбедност и заштиту деце од насиља и тима за психолошке кризне интервенције
Петровић Ивана дипломирани инжењер грађевине  
Пешић Ненад дипломирани инжењер електротехнике  
Полић Милена дипломирани инжењер електротехнике  
Продановић Јагода дипломирани хемичар  
Радисављевић Стефан теолог  
Радојевић Васиљевић Гордана дипломирани инжењер електротехнике  
Радојевић Гордана дипломирани инжењер грађевине Председник стручног већа за грађевинарство и геодезију
Радосављевић Марко дипломирани инжењер електротехнике – мастер Координатор тима за ажурирање школског сајта
Радоњић Мојсиловић Татјана дипломирани графичар  
Рвовић Звездана дипломирани хемичар за општу хемију  
Савић Весна дипломирани инжењер архитектуре  
Сарајлић Влашковић Сташа професор српског језика и књижевности  
Сретеновић Зоран специјалиста информатичких наука  
Станковић Петровић Ана професор музичке уметности  
Станковић Славиша дипломирани инжењер електротехнике  
Стевановић Ана дипломирани графички дизајнер  
Стевановић Горан дипломирани инжењер грађевине  
Степановић Вера дипломирани математичар  
Стергиоу Славица професор енглеског језика и књижевности  
Стергиоу Спиридон дипломирани филолог  
Стефановић Зорица дипломирани хемичар за општу хемију  
Стојановић Маја професор енглеског језика и књижевности  
Стојановић Николић Мара дипломирани инжењер прехрамбене технологије Председник стручног већа
Тасковић Љиљана дипломирани инжењер технологије  
Тврдишић Далибор професор српског језика и књижевности  
Турнић Рајић Гордана дипломирани инжењер машинства  
Убавкић Срђан професор физичког васпитања Координатор тима за школски спорт
Чабрић Владимир професор српског језика и књижевности Координатор тима за рад са Ђачким парламентом и ERASMUS координатор
Ускоковић Тамара професор српског језика и књижевности Координатор тима за рад са Ђачким парламентом