ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА У ОКВИРУ МАТУРСКОГ ИСПИТА – јун 2019. Године.