Школски програм за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране

1) Прехрамбени техничар