Школски програм за подручје рада електротехника

1) Електротехничар енергетике

2) Електротехничар за термичке и расладне уређаје

3) Електротехничар мултимедија

4) Електротехничар рачунара

5) Администратор рачунарских мрежа

6) Електротехничар за електронику на возилима

7) Електротехничар информационих технологија

8) Електромонтер мрежа и постројења