Школски програм за подручје рада електротехника

1) Електротехничар енергетике

2) Електротехничар за термичке и расладне уређаје

3) Електротехничар рачунара

4) Администратор рачунарских мрежа

5) Електротехничар за електронику на возилима

6) Електротехничар информационих технологија

7) Електромонтер мрежа и постројења

8) Електричар