Стручни сарадници

Колектив школе

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА
Поповић Бојана дипломирани психолог Координатор тима за инклузивно образовање
Стручни актив за развојно планирање
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Тим за заштиту
Тим за пружање додатне подршке ученицима
Тим за каријерно вођење и саветовање
Ментор вршњачког тима
Зарков Драгана дипломирани педагог, мастер Лидерства у образовању Школски педагог
Координатор тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Стручни актив за развојно планирање Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Тим за инклузивно образовање
Тим за пружање додатне подршке ученицима
Ментор вршњачког тима
Александра Јанушевић дипломирани педагог
Стојановић Стана професор одбране и заштите Библиотекар