Промоција рада школе

Вебинар ,,Настава на даљину у средњој школи – криза или изазов за развој и напредовање“ у оквиру манифестације „Зимски дани просветних радника“

У организацији Центра за образовање, Крагујевац, oдржана је тринаеста манифестација ,,Зимски дани просветних радника“. Дана 13.2.2021. године, педагог Прве техничке школе, Драгана Зарков, реализовала је вебинар под називом ,,Настава на даљину у средњој школи – криза или изазов за развој и напредовање“, за наставнике, стручне сараднике и директоре у основним и средњим школама.

На вебинару су представљени резултати акционог истраживања који су показали степен оптерећености и задовољства наставника и ученика реализацијом наставе на даљину у току претходне школске године, али и њихове предлоге за унапређивање, који су били полазна основа за организацију наставног процеса ове школске године. Педагог је представила инспиративне праксе наставника Прве техничке школе, односно ресурсе и интерактивне алате које користе или самостално креирају. Говорила је о тимском раду који је унапредио квалитет наставе и учења и на крају представила мере за даље унапређивање рада у виртуелним учионицама, до којих се дошло на основу резултата самоевалуације наставника.

На основу свега представљеног на вебинару, закључује се да је настава на даљину била изазов за развој и напредовање запослених у Првој техничкој школи.

Више о вебинару на: https://www.centarzaobrazovanjekg.edu.rs/nastava-na-daljinu-u-srednjoj-skoli-
kriza-ili-izazov-za-razvoj-i-napredovanje-onlajn-radionica-u-okviru-manifestacije-zimski-dani-
prosvetnih-radnika/

Гостовање педагога Драгане Зарков у емисији ,,Мозаик“ на РТК