Презентација програма мобилности

Дана 26.04.2024. године ученице Емилија Тодоровић и Тијана Лабудовић су ученицима Прве техничке школе преставиле прву мобилност у Француској у којој су учествовале, Еразмус пројекта “United Against Bullying” . Програм мобилности имао је за циљ да подстакне размену идеја, искустава у вези са вршњачким насиљем међу ученицима партнера из Француске, Македоније, Италије,Турске и Србије.

27.03.2024. године професор Марина Николић такође је презентовала руководству и професорима Прве техничке школе на Наставничком већу прву мобилност која је реализована у Француској.