Правилник о програму стручне матуре и завршног испита

strucnamatura

Правилник о програму стручне матуре и завршног испита

Обавештење за родитеље ученика који завршавају четворогодишње школовање школске 2020-21. и трогодишње школовање школске 2019-20. године.

Драги родитељи,

Желимо да вас информишемо да је донет нови Правилник о програму стручне матуре и завршног испита (Сл. гл.Рс – Просветни гласник бр. 1/18).

Како бисмо се сви што боље припремили за промене у организовању Стручне матуре односно Завршног испита припремили смо вам презентацију са кључним информацијама и изменама.
Ове информације ће бити презентоване на родитељском састанку за ученике првог разреда који ће се одржати 18.04.2018. са почетком од 18.15 часова Свечаној сали и Сали за састанке Прве техничке школе.

Оне који нису у могућности да присуствују овом састанку позивамо да се упознају са Правилником презентацијама на овој страници.

За додатне информације обратите се одељењским старешинама, помоћницима или стручним сарадницима.